Jos Koning bespeelt de vijfsnarige altviool en de viola d'amore. Hij is opgeleid aan de conservatoria in Amsterdam, Hilversum en Arnhem; daarnaast is hij musicoloog. Hij redigeerde de uitgave van een aantal muziekverzamelingen uit de 18e eeuw en schreef een diepgaande studie over de serie De Nieuwe Hollandsche Schouwburg. 
Jos Koning heeft meegewerkt aan tal van ensembles, waaronder de oude muziek-groepen Camerata Trajectina en Campanula, en de folk-ensembles Crackerhash en Windkracht Acht. Zie ook www.joskoning.nl
Jo Hennen studeerde saxofoon en schoolmuziek aan het Maastrichts conservatorium. Als saxofonist speelt hij momenteel in het Saxofoonkwaret “Room11” en de formatie “Die Flegel”. Verder freelance in diverse orkesten en formaties. 
Jo Hennen bespeelt de sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon en beheerst zowel de klassieke  als de jazz-speelwijzen. Jo is  saxofoondocent en ensembleleider bij Mik te Schijndel, Berlicum en Veghel. Ook speelt hij cello, in “Symfonie Orkest Eindhoven” en diverse  strijkkwartetten. 
Angela Heetvelt  speelde  in haar jeugd orgel; toen ontstond haar liefde voor barokmuziek. Later ging ze over op cello en studeerde ze bij Talmon Herz, Anton Satijn en Wikkie Vis. Zij speelt veel kamermuziek maar ook in projectensembles, orkesten en schoolconcerten .
Axel Wenstedt is de drijvende kracht achter het project. Hij speelt - na 10 jaar pianoles bij organist-klavecinist Gerard Dekker - als autodidact orgel en klavecimbel. Hij volgde lessen kamermuziek en liedbegeleiding bij A.Seyler. Naast zijn werk als huisarts  speelde hij 30 jaar lang talloze concerten als continuospeler bij vele (semi)professionele instrumentalisten, vocalisten en kamermuziekensembles. Op kasteel Heeswijk verzorgt hij jaarlijks op 6 open dagen de “Muziek op en rond het kasteelklavecimbel” in de 12e eeuwse Ridderzaal. 
Van dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm zijn drie bundels uitgegeven in het Nederlands en twee in het Duits. Ontmoetingen met mensen en eigen levenservaringen “ dwongen ” hem antwoorden te zoeken op de vragen die uit het menselijk bestaan kunnen voortvloeien. Pas op latere leeftijd heeft hij deze ervaringen en vragen verwoord in zijn gedichten. 
De dood noch de diepte wordt geschuwd en met immer vragende weemoed benaderd. Daarstaat ook humor tegenover, en zelfspot. Kortom een brede waaier aan levensbeschouwelijke onderwerpen die Julius gestalte geeft in zijn gedichten. 
Zijn werk is o.m. te vinden op blog.seniorennet.be/julius_dreyfsandt_zu_schlamm en blog.seniorennet.be/dreyfsandtzsdeutsch/.